Bidding & Built

 ตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลงานหาผู้รับเหมา ในกรณีที่เจ้าของโครงการมีแบบอยู่แล้ว และดูแลการก่อสร้าง ตกแต่งภายในจนงานเสร็จสมบูรณ์

Interior design

ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ตลอดจนดูแลการก่อสร้าง ตกแต่งภายในจนงานเสร็จสมบูรณ์